Úhradník za služby

 

Úhrady pro klienty zařízení Domova Svojšice

 

Domov se zvláštním režimem

Úhrada za bydlení /den/osoba:

  • Jednotně na 210,- Kč
Úhrada za stravu/den/osoba
  • ​​Jednotně na 160,- Kč  (z toho náklady na potraviny 100,- Kč, náklady na režii 60,- Kč). Klient bere na vědomí, že oběd je zajištěn externím subjektem.

Chráněné bydlení - místo poskytování Český Brod

 Úhrada za bydlení /den/osoba:
  • Jednotně na 200,- Kč

Vedeme klienty v co největší samostatnost proto v Českém Brodě poskytujeme pomoc s přípravou stravy,

Chráněné bydlení - místo poskytování Praha

Úhrada za bydlení /den/osoba:
  • Jednotně na 210,- Kč
Vedeme klienty v co největší samostatnost proto v Praze poskytujeme pomoc s přípravou stravy,
 

Chráněné bydlení - místo poskytování Kolín

Úhrada za bydlení /den/osoba:
  • Jednotně na 210,- Kč
Vedeme klienty v co největší samostatnost proto v Kolíně poskytujeme pomoc s přípravou stravy,


Pokud by klientovi po zaplacení úhrady za ubytování a stravu (je-li služba sjednána) za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15 % jeho měsíčního příjmu, částky úhrady za ubytování a stravu se rovnoměrně sníží.

​Úhradník je platný od 1.7.2021
Zveřejněn 13.6.2021

Nařízení ředitele - platný sazebník 
 

Informujeme Vás o tom, že od 1. ledna 2022 vejde v účinnost nový sazebník - zde.