Úhradník za služby

Aktuálně připravujeme přepočet úhradníků dle aktuální nabídky bydlení a služeb pro klienty.


 

Popis souboru Odkaz ke stažení
Úhradník poskytovaných služeb pro sociální službu Domov se zvláštním režimem PDF, 840 kB

 

 

 Základní úhrady

Úhrada za ubytování 200,- Kč/den
Úhrada za stravování 170,- Kč/den
Stravovací jednotka   110,- Kč/den
Úhrada za péči ve výši přiznaného příspěvku na péč 

Fakultativní služby

 Televize na pokoji – mobilní klient  za 1 měsíc 40,00 Kč
 Fotokopie dokumentů – černá barva  dle počtu stránek  4,00 Kč/str.
 Mimořádný úklid způsobený znečištěním Domova klientem pod vlivem návykových látek vč. alkoholu, zvířetem při návštěvě klienta, apod. (min. účtovaná doba 15 min.) 100,- Kč/hod. (úklid personálem)
 Použití služebního automobilu pro účely mimo základní činnosti 3,80 Kč/km, ujeté km krát spotřeba paliva
+ 100,- Kč/hod řidiče
 Oprava majetku klientů
(min. účtovaná doba 10 min.)
100,- Kč/hod práce a materiál
 Likvidace osobního majetku klienta (nábytek, elektrospotřebiče, apod.) cena za odvoz do sběrného dvora (na skládku) se účtuje jako součet fakultativní služby „použití služebního automobilu pro účely mimo základní činnosti“ a ceny za skládkovné (bude-li nutné je zaplatit)
 Pozn.: Fakultativní činnost „TV na pokoji – mobilní klient“ se účtuje klientům, kteří mají vlastní televizi umístěnou ve svém pokoji a jsou mobilní. Imobilním klientům, kteří mají vlastní televizi umístěnou ve svém pokoji, se tato fakultativní činnost neúčtuje.