Domov Svojšice
zřizovatel

Zaměřujeme se na konkrétního člověka a umožňujeme mu žít běžný život

Naším cílem je, aby klienti zůstali součástí přirozeného místního společenství, seberealizovali se a žili způsobem, který se co nejvíce blíží běžnému způsobu života.
 
Posláním domova je zajistit bydlení klientům, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace a tím vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
 

Jak to u nás vypadá?

Mapa

Areál domova je situován ve velkém zámeckém parku se vzrostlou vegetací a dostatkem venkovního prostoru. 

Virtuální prohlídka