Domov Svojšice
Domov Svojšice
Domov Svojšice
Domov Svojšice
zřizovatel

Domov Svojšice je zařízení hlavního města Prahy, provozuje dvě sociální služby: Chráněné bydlení a Domov se zvláštním režimem pro lidi s chronickým psychiatrickým onemocněním. 

Poskytované služby a chod zařízení je přizpůsoben specifickým potřebám jednotlivých lidí. Zjišťujeme potřeby každého člověka a pomáháme mu tyto potřeby naplnit. Bereme v potaz aktuální fyzický a duševní stav každého člověka a podle toho plánujeme a realizujeme poskytování podpory. Mapujeme míru potřebné podpory, kterou jednotliví lidé potřebují, a pak podle zmapované podpory pro každého člověka individuálně postupujeme.

Usnesení Rady hlavního města Prahy ze dne 03.05.2021 je organizace Domov Svojšice zařazena do projektu transformace pobytových služeb. Na základě toho v domově se zvláštním režimem systematicky připravujeme lidi na odchod z ústavní péče do služeb komunitního charakteru. Zjišťujeme, kde by lidé chtěli žít a jak, připravujeme je na odchod nejčastěji do chráněného bydlení, aby tento přechod co nejlépe zvládli. Činíme tak například pravidelnými nácviky různých činností, psychickou podporou a zapojováním těchto lidí do rozhodování v procesu transformace pobytové služby. Následně jim také pomáháme v přechodu do nových služeb komunitního typu. Z těchto důvodů do služby domov se zvláštním režimem nejsou přijímání noví klienti. 
 

Zaměřujeme se na konkrétního člověka a umožňujeme mu žít běžný život

Poslání organizace:

Poskytujeme lidem prostor na uvědomění si, kdo jsem, co chci, co potřebuji a co mohu.

Cíle organizace:

Pomáháme lidem zajistit čas a prostor, kde se mohou zotavit. Pomáháme lidem najít si své místo v životě. Pomáháme lidem vytvořit si svůj domov.