Zákaz návštěv - pracoviště Praha

18. 09. 2020

​Vážení příbuzní a známí našich klientů, Vážení opatrovníci,

vzhledem k vývoji epidemiologické situace v souvislosti s výskytem onemocnění způsobeným virem COVID – 19 a v souladu s Nařízením č. 11/ 2020 Hygienické stanice hlavního města Prahy se vydává zákaz návštěv pro službu domov se zvláštním režimem a chráněné bydlení v místě poskytování Praha

Nařízení Krajské hygienické stanice Hlavního města Prahy zde.

Ve zprostředkování kontaktu Vám může pomoci Bc. Markéta Blahetková mob. +420 771 133 554, nebo denní služba na mob. +420 770 124 036.

S ohledem na vývoj epidemiologické situace doporučujeme sledovat naše webové stránky Domova Svojšice www.domovsvojsice.cz a Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz.

Za vzniklé komplikace se omlouváme a děkujeme, že chápete naléhavost situace. 

Martin Kahánek, ředitel