Viru COVID-19 se bráníme testováním na protilátky i očkováním

V naší organizaci nepodceňujeme vir COVID-19. Motivujeme klienty k očkování, podáváme jim dostupné informace, diskutujeme s nimi a dáváme možnost volby, zda se očkovat či nikoliv. Každému klientovi, který se rozhodne pro očkování, zařizujeme aplikaci vakcíny v očkovacím centru Oblastní nemocnice Kolín, s nímž máme výborné zkušenosti.
Rovněž jsme zakoupili testovací přístroj i-chroma II, který nám již v začátcích pandemie umožnil testovat klienty na přítomnost viru antigenní cestou. Posléze jsme dokoupili testovací sady pro kontrolu protilátek na toto onemocnění a rovněž sadu pro testování tzv. trvalých neutralizačních protilátek po očkování. Testování provádíme jak z důvodu bezpečnosti a ochrany našich klientů, tak i proto, abychom zjistili, jak se mění hladina protilátek v těle v závislosti na prodělaném onemocnění či očkování. Výsledky však mají ryze statistický charakter a nejsou prezentovány jako oficiální laboratorní vyšetření.

Z testování vyplynulo, že klienti, kteří prodělali onemocnění mezi posledními a nejsou očkováni, mají stále poměrně vysokou hladinu protilátek. Klienti, kteří prodělali onemocnění ke konci roku 2020 a mají za sebou dvoufázové očkování z dubna 2021, mají vysoké hladiny trvalých neutralizačních protilátek. Klienti, kteří onemocnění neprodělali a mají ukončené očkování, vykazují nižší hladinu protilátek. Zatím nedokážeme říct, zda naše testování bude mít vliv na případnou aplikaci třetí dávky vakcíny, resp. komu vakcínu doporučíme a komu nikoliv. Za sebou máme totiž teprve první sérii testování protilátek, další nás čeká v listopadu 2021. Nové informace poskytneme dle dalšího vývoje situace.

Kontaktní osoby:
Marie Pačesová, vedoucí zdravotního týmu, mob. +420 739 452 163
Martin Kahánek, ředitel, mob. +420 702 088 912