Prohlášení ředitele k opuštění zámecké budovy a zajištění péče o klienty v náhradních objektech

12. 08. 2020
Vážení příbuzní, známí našich klientů a příznivci organizace.
 
Dovolte, abych Vás informoval o velice závažné situaci, která nastala v budově zámku, kde poskytujeme sociální službu domov se zvláštním režimem. Vzhledem k dlouhodobému havarijnímu stavu budovy došlo k situaci, kdy se v rámci zajištění bezpečí všech klientů i zaměstnanců musíme přestěhovat, a to bezodkladně. Drobné opravy, které jsme schopni zajistit, již není možné akceptovat.
 
Celou situaci velmi intenzivně řešíme a chci Vás ubezpečit, že sociální služba se neruší a ani se rušit nebude. V tuhle chvíli řešíme náhradní ubytování pro Vaše opatrovance.
 
Zároveň vedeme jednání s naším zřizovatelem, magistrátem hlavního města Prahy, jak celou situaci řešit do budoucna.
 
Věřím, že společně situaci zvládneme stejně tak jako na začátku pandemie koronaviru.

Martin Kahánek, ředitel
11. srpna 2020

Společná tisková zpráva Magistrátu hlavního města Prahy a Domova Svojšice