Aktuálně - Informace k návštěvám klientů Domova Svojšice (pracoviště Třebovle, Svojšice)

Vážení příbuzní a známí našich klientů, Vážení opatrovníci,

vzhledem k nastalé situaci, kdy se v rámci zajištění bezpečí všech klientů i zaměstnanců musíme přestěhovat, si Vás dovoluji informovat, že v týdnu od 24.8.2020 do 28.8.2020 nebudou z organizačních důvodů návštěvy klientů Domova Svojšice možné. Od 31.8.2020 budou návštěvy klientů opět umožněny v destinacích, kde budou jednotliví klienti Domova Svojšice ubytováni. Návštěvy budou nadále organizovány i s ohledem k vývoji epidemiologické situace v souvislosti s výskytem onemocnění způsobeným virem COVID – 19.
Pro klienty ubytované ve Svojšicích (adresa Svojšice č. p. 1. 281 07 Svojšice) návštěvy koordinuje paní Lenka Marešová, tel: +420 602 576 968.
Pro klienty ubytované v Třebovli (adresa: ubytovna Flexio, a. s., 281 63 Třebovle) návštěvy koordinuje paní Bc. Tereza Karbanová, tel: 777 463 194.
Pro klienty ubytované v Praze (adresa: DS Ďáblice, Kubíkova 1698/11, 182 00 Praha 8) návštěvy koordinuje paní Lenka Olejarčíková, tel: +420 770 124 036. Na tomto telefonním čísle obdržíte i informace k pokynům a postupu realizace návštěv klientů ubytovaných v Praze.
Na uvedená telefonní čísla můžete volat v pracovní dny v čase 8:00 – 15:00 hod.

Pokyny a postup realizace návštěv pro klienty ubytované ve Svojšicích a Třebovli.
 1. Návštěva bude umožněna pouze po předchozí telefonické domluvě, a to vždy v pracovní dny od 10:00 do 15:30, bez rezervace není návštěva umožněna.
 2. Návštěvy probíhají v režimu maximálně dvou dospělých osob na destinaci.
 3. Naše zařízení zajistí na své náklady dodržení epidemiologických opatření v souladu s doporučením MPSV (omezení počtu návštěv, regulace, desinfekce prostor, aj.).
 4. Při příchodu se prosím vždy telefonicky spojte s koordinátorem návštěv.
 5. Při vstupu podepíšete čestné prohlášení návštěvníka na symptomy COVID-19 (zejména se jedná o suchý kašel, obtížné dýchání, bolest svalů, únava, teplota =< 37°C).
 6. Při vstupu vám bude změřena tělesná teplota, vydesinfikovány ruce. V případě příznaků a nebo zvýšené tělesné teploty jsou zaměstnanci oprávnění návštěvu zakázat.
 7. Koordinátor návštěv vede evidenci návštěv v návštěvní knize. Osobní údaje a čestné prohlášení jsou zpracovávány v souladu se zásadami osobních údajů.
 8. Při vstupu do zařízení si nasadíte vlastní nepoužitou ústenku, která zakryje Vaše ústa i nos. Máte povinnost mít ústenku nasazenou po celou dobu návštěvy.
 9. Návštěva bude probíhat v předem vymezeném prostoru (potkávací zóny).
 10. Doporučujeme, aby návštěva trvala maximálně 60 minut.
 11. Po dobu návštěvy není dovoleno se svévolně pohybovat po areálu ani objektech zařízení.
 12. Zaměstnanci domova jsou oprávnění v případě porušení pravidel návštěvu vykázat.
 13. Při odchodu vždy kontaktuje koordinátora návštěv. Při odchodu si prosím vydesinfikujte ruce, příp. jednorázovou roušku vyhoďte do určeného koše.
 
Další opatření typu odjezdu klienta domů budou i nadále umožňována, a to s ohledem na provozní možnosti a na základě vyhodnocení epidemiologické situace a zhodnocení zdravotního stavu klienta.

Martin Kahánek, ředitel