Informace k návštěvám klientů Domova Svojšice (pracoviště Kostelec nad Č.l.))

Vážení opatrovníci, příbuzní a známí našich klientů,
 
v souladu s mimořádnými opatřeními je možné realizovat návštěvy ve službě domov se zvláštním režimem. Proto, abychom ochránili nejzranitelnější a zajistili bezpečí všech klientů i zaměstnanců nastavujeme následující pravidla:
 
  • návštěva je možná pouze po předchozí telefonické domluvě s paní Karbanovou t.č. 777 463 194
  • vymezený okruh osob, jež mají dle příslušeného krizového opatření výjimku nemusí prokazovat výsledek negativního výsledku na Covid+, jakožto i osoby, které prodělaly Covid+ v době 90 dnů přede dnem návštěvy, tuto skutečnost prokáží dokladem vystaveným praktickým lékařem, nebo KHS a prokáží se občanským průkazem, nebo předloží certifikát o očkování starší alespoň 14 dnů,
  • návštěvy budou probíhat pouze v návštěvní místnosti a to max. 2 dospělé osoby + klient 60 minut,
  • každému návštěvníkovi bude změřena teplota. Pokud je vyšší než 37 °C, není možné návštěvu uskutečnit,
  • každému návštěvníkovi budou vydesinfikovány ruce,
  • každý návštěvník podepíšete čestné prohlášení o bezinfekčnosti,
  • po celou dobu návštěvy bude mít návštěvník nasazený respirátor FFP2, který dostane od pí. Karbanové, a to na náklady organizace,
  • po každé návštěvě proběhne desinfekce prostor a povrchů.

Domov Svojšice má omezené možnosti testování. Testování je zajištění zdravotním týmem Domova a to pouze v pracovní dny od 10:00-15:00 hod. V ostatní časy a v souladu s příslušným opatřením přikládáme odkaz na testovací centra. 

Nová adresa, na které poskytujeme službu domov se zvláštním režimem: Kutnohorská 1102, Kostelec nad Černými lesy (bývalé plicní sanatorium), před objektem není možné zaparkovat (prosím parkujte na hlavní ulici, objekt je 3 minuty od cesty).


Mgr. Martin Kahánek, ředitel

1.dubna 2021
desatero pro návštěvy (mpsv)