Aktuálně - Informace k návštěvám klientů Domova Svojšice (pracoviště Svojšice)

Vážení příbuzní a známí našich klientů, Vážení opatrovníci,

vzhledem k nastalé situaci, kdy se v rámci zajištění bezpečí všech klientů i zaměstnanců nastavuji pravidla pro návštěvy na pracovišti SVOJŠICE. 

Návštěvu je nezbytné nahlásit v pracovní dny pondělí-pátek mezi 9:00 hod a 11:00 hod na tel. čísle : +420 602 576 968​

Pokyny a postup realizace návštěv pro klienty ubytované ve Svojšicích .
 1. Návštěva bude umožněna pouze po předchozí telefonické domluvě, a to vždy v pracovní dny od 10:00 do 15:30, bez rezervace není návštěva umožněna.
 2. Návštěvy probíhají v režimu maximálně dvou dospělých osob na destinaci.
 3. Naše zařízení zajistí na své náklady dodržení epidemiologických opatření v souladu s doporučením MPSV (omezení počtu návštěv, regulace, desinfekce prostor, aj.).
 4. Při příchodu se prosím vždy telefonicky spojte s koordinátorem návštěv.
 5. Při vstupu podepíšete čestné prohlášení návštěvníka na symptomy COVID-19 (zejména se jedná o suchý kašel, obtížné dýchání, bolest svalů, únava, teplota =< 37°C).
 6. Při vstupu vám bude změřena tělesná teplota, vydesinfikovány ruce. V případě příznaků a nebo zvýšené tělesné teploty jsou zaměstnanci oprávnění návštěvu zakázat.
 7. Koordinátor návštěv vede evidenci návštěv v návštěvní knize. Osobní údaje a čestné prohlášení jsou zpracovávány v souladu se zásadami osobních údajů.
 8. Při vstupu do zařízení si nasadíte vlastní nepoužitou ústenku, která zakryje Vaše ústa i nos. Máte povinnost mít ústenku nasazenou po celou dobu návštěvy.
 9. Návštěva bude probíhat v předem vymezeném prostoru (potkávací zóny).
 10. Doporučujeme, aby návštěva trvala maximálně 60 minut.
 11. Po dobu návštěvy není dovoleno se svévolně pohybovat po areálu ani objektech zařízení.
 12. Zaměstnanci domova jsou oprávnění v případě porušení pravidel návštěvu vykázat.
 13. Při odchodu vždy kontaktuje koordinátora návštěv. Při odchodu si prosím vydesinfikujte ruce, příp. jednorázovou roušku vyhoďte do určeného koše.
 
Další opatření typu odjezdu klienta domů budou i nadále umožňována, a to s ohledem na provozní možnosti a na základě vyhodnocení epidemiologické situace a zhodnocení zdravotního stavu klienta.

Martin Kahánek, ředitel
2. října 2020