Sociální práce

Sociální práci pro klienty zajišťují zaměstnanci Domova v přímé péči - klíčoví pracovníci. 
Klíčovým zaměstnancem se může stát pracovník v sociálních službách.
 

Klíčovým pracovníkem se rozumí zaměstnanec Domova Svojšice, který s klientem provádí úkony dle této směrnice:

  • tvorba, průběžné hodnocení plnění a aktualizace plánu péče klienta
  • tvorba, průběžné hodnocení plnění a aktualizace osobního cíle klienta
 
Dále se může klíčový zaměstnanec na základě přání klienta účastnit všech jednání klienta s vedením organizace, popř. nezávislými kontrolními orgány a vznášet připomínky v zájmu klienta.
V době nástupu do Domova je klientovi klíčový zaměstnanec přidělen staniční sestrou.