Veřejné zakázky

 
Domov Svojšice zadává veřejné zakázky v souladu s zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
prostřednictvím profilu zadavatele.

1/ D76/ZP/0001/21: Zajištění stravování Domov Svojšice 

Ukončená

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru